Hans Billgren - iakttagelser beträffande hans konst och konstnärliga utveckling

Författare
Kerstin Gottfries
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Sverige, Umeå 28 sidor.
1976 Sverige, Umeå 62 sidor.