Hans Brühlmann, Werkkatalog

Författare
Hans Brühlmann
(Bearbeitet von Hansjakob Diggelmann und Jeannot Simmen)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Schweiz 254 sidor. : ill. (vissa i färg) 30 cm 3-7245-0573-6