Hans Hedberg

Författare
Lars Åkerlund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rapsodi-förlaget, Seelig, Centraltr. 1975 Sverige, Örnsköldsvik, Solna, Härnösand 143 sidor.