Hans Hedberg - Keramik. April-maj 1953

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Galerie Blanche 1953 Sverige, Stockholm 15s : Ill