Hans Lidman och jakten

Författare
Hans Lidman
(Teckningar: Harald Wiberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hans Lidman-sällsk., Höghammars skola cop. 1992 Sverige, Karlstad, Bollnäs 47 sidor. ill. 21 cm