Hans Lidmans hemmavatten - tidiga berättelser om fisketurer i Hälsinglands finnmarker

Författare
Hans Lidman
(Redaktörer: Hans Malmsten, Dick Fransson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hans Lidman Sällskapet 2018? Sverige, Bollnäs 68 sidor illustrationer 978-91-639-9772-3