Hans Namuth - artists 1950-81 : a personal view

Författare
Hans Namuth
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pace Gallery Publications cop. 1981 USA, New York [94] sidor. : huvudsakligen ill. 25 cm 0-938608-04-5