Hans kejserliga maj:ts nådiga förbud, mot utförsel af brännewin och spannemål från Finland till utrikes orter. Gifwit Åbo, den 8 october 1812

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1812 Finland, Åbo, tryckt hos Joh. Chr. Frenckell [4] sidor. 4:o