Hans kongl. höghets af Sverige Adolphi Friederici ättartal

Författare
Jonas Bång
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1743 Sverige, Stockholm