Hanteraren - verklighetens Johan Falk

Författare
Dick Sundevall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lind & Co Förlag 2014 Sverige 978-91-7461-228-8
Lind & Co 2013 Sverige, Stockholm, Danmark 402 sidor. ill. 18 cm 978-91-7461-211-0