Hantverkets bok 4, Mureri

Författare
(Huvudredaktör Hjalmar Granholm.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindfors 1953 Sverige, Stockholm 452 sidor. ill.