Hantverksbevarande utställningsmöjligheter - en ny utställningsbyggnad på Capellagården

Författare
Emelie Jensdotter
(Emilie Jensdotter.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2011 Sverige, Göteborg 205s. ill.