Happy engelska 4-6, digital, lärarlic, 12 mån

Författare
Chris Sutcliffe
(Chris Sutcliffe, Mirja Mälström Timling, Ingela Thunman, Catarina Hansson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerups Utbildning AB 2015 Sverige 978-91-40-69334-1
Gleerups Utbildning AB 2014 Sverige 978-91-40-68580-3