Happy engelska 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Författare
Lennart Peterson
(Lennart Peterson, Kjell Johansson, Chris Sutcliffe, Kristina Bergman.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerups Utbildning AB 2015 Sverige 978-91-40-69322-8