Har du svikit mig?

Författare
Hedwig Courths-Mahler
(Hedwig Courths-Mahler övers.: K. Strandberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1980 Sverige, Stockholm 196 sidor. 19 cm 91-32-50178-1
Kometförl. 1961 Sverige, Stockholm 254 sidor.