Har vi råd med högre studier? - studiefinansieringens effekter för individ och samhälle : sammandrag av ett projekt mellan Svenska sparbanksföreningen och Centralorganisationen SACO/SR

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO/SR, Svenska sparbanksfören. 1987 Sverige, Stockholm 32 sidor. : diagr., tab. 30 cm