Hardemo hembygdsförening 1949-1974 - en tillbakablick på ett kvartssekels hembygdsarbete

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
fören. 1974 Sverige, Kumla 27 sidor. ill.