Hardemo i litteraturen - bidrag till en bibliografi

Författare
Torbjörn Ahlin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Sverige, Borås 35 sidor.