Hardemo kyrkokör 1878-1978 - en historik

Författare
(Sammanst. av Tage Tapper.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kören, Kumla tr. 1978 Sverige, Kumla, Kumla 55 sidor. ill. 21 cm
Kören 1978 Sverige, Hardemo 55 sidor. : ill.