Hardemo kyrkokör 1878-1978 - en historik

Författare
(Sammanst. av Tage Tapper.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kören, Kumla tr. 1978 Sverige, Kumla, Kumla 55 sidor. ill. 21 cm