Hardemo - en sockenkrönika

Författare
Bertil Waldén
(På uppdrag av kommunalfullmäktige i Kumla landskommun utarbetad av Bertil Waldén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1955 Sverige, Uppsala 503 sidor. : ill.