Harmångers kyrkas omgestaltning - antikvarisk medverkan vid omgestaltning och ombyggnad av kyrkorum samt installation av bergärmeanläggning : Harmångers kyrka Harmångers socken Nordastigs kommun Gävleborgs län 2009

Författare
Daniel Olsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsmuseet Gävleborg 2016 Sverige, Gävle 15 sidor. ill.