Harren

Författare
Olle W. Nilsson
(Olle W. Nilsson, Hans H. Peterson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber, Beckman 1964 Sverige, Stockholm, Stockholm 144 sidor. ill. 28 cm