Harvest of death - chemical warfare in Vietnam and Cambodia

Författare
(J.B. Neilands ... with a foreword by Gunnar Myrdal)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Free press 1972 USA, New York 304 sidor. : ill.