Hattstugan i Långsjöby - en lägesrapport från ett glesbygdsprojekt

Författare
Roger Persson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Äldrecentrum Norr, Skytteanska 1990 Sverige, Lycksele 15 sidor. 21 cm