Hattstugan - ett byförankrat gruppboende för dementa

Författare
Eva Jeppsson-Grassman
(Eva Jeppsson Grassman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för socialt arbete - Socialhögsk., Univ., Akademitr. 1997 Sverige, Stockholm, Edsbruk 141 sidor. 25 cm