Haushaltsschnecken leben länger

Författare
Christine Nöstlinger
(Christine Nöstlinger mit Ill. von Christine Nöstlinger jun.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dt. Taschenbuch-Verl. 1991 Tyskland, München 135 sidor. : ill. 3-423-10804-5