Havet som bindeledd mellom de eldste sjøfartskulturene - Nansen minneforelening 10. oktober 1995

Författare
Thor Heyerdahl
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norske Videnskaps-akademi 1995 Norge, Oslo 16 sidor.