Hbtq och idrott - ungdomars erfarenheter och villkor inom svensk idrott

Författare
Frida Darj
(Frida Darj, Mathilda Piehl och Fia Hjelte.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksidrottsförbundet 2013 Sverige, Stockholm 89 sidor. 978-91-87385-04-9