Health, disease, and causal explanations in medicine

Författare
(Ed. by Lennart Nordenfelt, B. Ingemar B. Lindahl.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Reidel 1984 Nederländerna, Dordrecht 256 sidor.