Health effects of halogenated aromatic hydrocarbons - ... an international conference ... held 24-27 June, 1978 ...

Författare
(Ed. by. William J. Nicholson and John A. Moore.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 USA, New York 730 sidor. diagr., ill., tab.