Heat treatment 2010 - Värmebehandling 2010 : areas for future R&D in Sweden = områden för framtida FoU i Sverige

Författare
Jan Bodin
(Jan Bodin, Sören Segerberg, Hans Kristoffersen.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1999 Sverige 11 sidor.