Hebreiska bibeln debatterad - En receptionskritisk studie av diskurser om "Gamla testamentet" i svenska dagstidningar 1987-2017

Författare
Hanna Liljefors
(Hanna Liljefors.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artos & Norma bokförlag 2022 Sverige, Skellefteå 418 sidor
Artos Academic 2022 Sverige, Skellefteå 418 sidor 23 cm 978-91-7777-230-9