Hedonomics - affective human factors design

Författare
(Edited by Martin G. Helander and Ming Po Tham.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Taylor & Francis 2003 Storbritannien, London S. [1269]-1461 ill.