Nordiska kungasagor III, Från Magnus den gode till Magnus Erlandsson

Originaltitel
Heimskringla
Författare
Snorre Sturlasson
(Snorre Sturlasson översättning från isländskan av Karl G. Johansson med förord av Kristinn Johannesson.)
Genre
Isländska sagor
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Anthropos 2018 Sverige, Göteborg 397 sidor illustrationer 21 cm 978-91-85722-37-2
Fabel 1992-1994 Sverige, Stockholm 3 vol. 18 cm
1910 Sverige, Stockholm
1838 Sverige, Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet 1838 [2] sidor., sidor. 65-72 8:o
(Marquard : Elmén : Granberg : Hörberg 1829 Sverige, Stockholm [04], 428 sidor. [1] rättelsebl.
(Marquard : Elmén : Granberg : Hörberg 1817 Sverige, Stockholm [02], 436 sidor. [1] rättelsebl.
(Marquard : Elmén : Granberg : Hörberg 1816-1829 Sverige, Stockholm 3 vol. 8:o.
(Marquard : Elmén : Granberg : Hörberg 1816 Sverige, Stockholm [06], 382 sidor.
1816-26 Sverige, Stockholm
1758 Sverige, Stockholm, trykt uti Wildiska tryckeriet 1758 [04] , 172 sidor. 4:o.
1700 Sverige, s.l., s.n. [3], 2-614 sidor. 2:o
Literis Wankiwianis 1700 Sverige, Stockholmiae 486 sidor.
Literis Wankiwianis 1697-1700 Sverige, Stockholmiae 2 vol.
Literis Wankiwianis 1697 Sverige, Stockholmiae 830 sidor.