Heinrich Jung-Stillings levernesbeskrivning - en religiös indivudualitets självbiografi

Författare
Johann Heinrich Jung-Stilling
(I förkortad översättn. av Hugo Gyllander)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad 1920 Sverige, Uppsala 159 sidor.