Heinrich Sahm - Kommunalpolitiker und Staatsmann

Författare
Heinrich Sprenger
Genre
Biografi
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1969 Tyskland, Köln 357 sidor.