Sturm und Drang 1, Göttinger Hain - Werke in drei Bänden

Författare
(H.Ch. Boie(...). Heinrich Stillings Jugend / J.H. Jung (Stilling))
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stauffacher 1966 Tyskland, Zürich 355 sidor.
1957? Schweiz, Bern 79 sidor.