Heldelprojektet - slutrapport

Författare
Lars-Gunnar Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kommunen 2005 Sverige, Piteå 18 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan