Helgö och Birka - kronologisk-topografisk analys av grav- och boplatser

Författare
Ola Kyhlberg
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för arkeologi, Univ., Akademilitt. (distr.) 1980 Sverige, Stockholm [2], 105 sidor. : diagr., kart., tab. 24 cm