Helgdagsfirande vid institutioner för äldre och utvecklingsstörda förr och nu - sex beskrivningar

Författare
(Anita Andersson ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hälsohögsk. i Värmland, Landstinget i Värmland 1994 Sverige, Karlstad, Karlstad 134 sidor.