Helge och Anni, Arbetsuppgifter till berättelsen om Helge och Anni

Författare
Hans Peterson
(Utarb. av Per Bergström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitt. 1976 Sverige, Lund [3], 24 sidor. 30 cm 91-44-12351-5, 91-29-42763-0