Helge och Anni

Författare
Hans Peterson
(Hans Peterson fotogr. av Anne-Marie Peterson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren, Berling 1978 Sverige, Stockholm, Lund 242 sidor. ill. 21 cm
Studentlitt. 1976 Sverige, Lund [3], 24 sidor. 30 cm 91-44-12351-5, 91-29-42763-0
Rabén & Sjögren 1976 Sverige, Stockholm 35 sidor. 91-29-42763-0