Helgeandsholms mötes beslut, fattadt år 1282. Stockholm, tryckt hos P.A. Norstedt & söner, 1828

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1828 Sverige, Stockholm viii sidor. 4:o.