Heliga Birgitta på Skokloster

Författare
Arne Losman
(Arne Losman foto: Samuel Uhrdin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skoklosters slott, Ekblad & Co 2003 Sverige, Bålsta, Västervik 45 sidor. ill. (vissa i färg) 21 cm