Heliga Birgittas gränd - Straffet Fyra nio

Författare
Sivar Arnér
Genre
Drama, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Symposion 1988 Sverige, Stockholm, Lund 186 sidor. 19 cm 91-7868-074-3
Sveriges radio 1983 Sverige, Stockholm 87 blad