Heliga kors kyrka, Ronneby

Författare
Arne Lindström
(Text: Arne Lindström teckningar: Erik Langemark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pastorsämbetet, Ronneby tr. 1996 Sverige, Ronneby, Ronneby 20 sidor. ill. 21 cm
Pastorsämbetet, Abrahamson 1977 Sverige, Ronneby, Karlskrona 20 sidor. ill. 21 cm