Heliga skrifter ur religionernas dokument - texter

Författare
(Sammanst. och kommenterade av Olof Pettersson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, A & W 1970 Sverige, Stockholm, Uppsala 343 sidor.