Heliotropi

Författare
Samuel Eriksson
(Författare: Samuel Eriksson, Niklas Fröjd, Ola Jentzsch illustrationer: Frida Bergholtz, Daniel Karlsson, Emanuel Mårdsjö, Grzegorz Pedrycz.)
Genre
Rollspel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helmgast 2019 Sverige, Enskede 68 sidor illustrationer 978-91-984417-8-9