"Hellre fri än filmare" - Filmverkstan och den fria filmen

Författare
Lars Gustaf Andersson
(Lars Gustaf Andersson & John Sundholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordic Academic Press, Scandbook 2014 Sverige, Lund, Falun 203 sidor., [8] pl.-s. ill. 23 cm 978-91-87675-07-2